Norwegen, 17.05.1904

nach: Love vedtagne paa tre og femtiende ordentlige Storting, 1903/1904, Kristiania 1904, S. 25.


Lov
om forbud mod at udføre fortidslevninger af landet, dateret 17de mai 1904.

§ 1.
Fortidslevninger fra Norges oldtid eller middelalder, saasom mynter, vaaben, redskaber, bohave, prydelser, skibsskrog eller dele deraf, stene med indskrifter eller billeder, maa ikke udføres af landet uden vedkommende regjeringsdepartements samtykke.

§ 2.
Den, som overtræder denne lov eller medvirker dertil, straffes med bøder fra kr. 1,00 til kr. 5000,00, hvorhos vedkommende gjenstande eller deres værdi kan inddrages hos den skyldige til fordel for statskassen. Eies gjenstandene af flere i fællesskab, bliver kun den del at inddrage, som tilkommer den skyldige.

§ 3.
Nærværende lov træder straks i kraft.
Indtil den almindelige borgerlige straffelov træder i kraft, bliver overtrædelser af denne lov at paatale som politisager.


Notizen

Wird aufgehoben durch § 13 des norwegischen Gesetzes vom 13. Juli 1905.


Literaturverweise

Barabara G. Scott, »Archaeology and National Identity: The Norwegian Example«, in: Scandinavian Studies, Bd. 68, Nr. 3 (1996), S. 326.